Přihlašování

Uživatelské jméno:

Heslo:
Nová registrace

Zapomenuté jméno/heslo

  Menu
  Nové inzeráty
INZSYS_BLOK
  Pálenice dne:
Destilačné zariadenie - pálenica Piešťany
Destilačné zariadenie - pálenica Piešťany
  anketa
Pálili jste někdy slivovici i doma?

Ano, často (7137 hl.)
 
Ano, někdy (4925 hl.)
 
Ano, výjímečně (4601 hl.)
 
Ne, nikdy (5510 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 22173
  Vyhledávání

Vyhledat text

  Počítadlo
TOPlist
  Kontakty
PaleniceNET
admin: marty
Kontakt
Vydání povolení pěstitelského pálení

Chcete provozovat pěstitelské pálení?

V níže uvedeném článku "Internet a pěstitelské pálení" můžete získat přehled o tom, kde získat technologii a další příslušenství, pomůcky či chemii potřebné pro pěstitelské pálení. Na tomto webu si také můžete stáhnout platnou legislativu.
Stojíte však před zásadní otázkou - jak získat povolení pro pěstitelské pálení, co k tomu potřebuji a jak a kde to vše vyřídím. Klikněte na titulek článku a přečtěte si jak získat ono vysněné povolení.Povolení pěstitelského pálení musí mít každá fyzická nebo právnické osoba, která má v úmyslu provádět pěstitelské pálení jako službu pěstitelům ovoce. Provozování pěstitelské pálenice povoluje Ministerstvo zemědělství ČR (dále též "MZe ČR"). Toto povolení může ministerstvo zrušit nebo změnit, dojde-li ke změně podmínek, za kterých bylo vydáno.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Fyzická nebo právnická osoba.

Jaké jsou podmínky a postup:
Právnická nebo fyzická osoba provozující pěstitelskou pálenici je povinna vést o každém případu pěstitelského pálení evidenci, která musí obsahovat:
jméno a příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo pěstitele,
písemné prohlášení pěstitele,
množství a druh převzaté suroviny,
množství vydaného destilátu v měřicích jednotkách.
Evidence se musí uchovávat po dobu deseti let od konce kalendářního roku, v němž se uskutečnila výroba destilátu pěstitelským pálením.

Podejte písemnou žádost o vydání povolení pěstitelského pálení (dle § 4, odst. 1 zákona o lihu) na Ministerstvo zemědělství. Kde, s kým a kdy můžete tuto věc řešit? S příslušným pracovníkem odboru potravinářské výroby MZe ČR - Ing. Zuzanou Kášovou.
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou?
Písemná žádost o povolení pěstitelského pálení musí být doložená:
- nákresem a popisem výrobního zařízení pěstitelské pálenice,
- technickou dokumentací výrobního zařízení pěstitelské pálenice,
- dokladem o vlastnickém či jiném právu k výrobnímu zařízení pěstitelské pálenice.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?
Součástí popisu výrobního zařízení je tzv. "Vzor přílohy k žádosti o povolení pěstitelského pálení", který je k dispozici u příslušného pracovníka odboru potravinářské výroby. Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny. Postupuje se podle jednacího řádu MZe ČR, lhůta pro vyřízení je 30 dní.
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu? Živnostenský úřad, Celní úřad.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:
Pro provozování pěstitelského pálení je nutno vlastnit živnostenský list (vydá příslušný živnostenský úřad) a být registrován jako plátce spotřební daně u celního úřadu.

Podle kterého právního předpisu se postupuje a jaké jsou související předpisy?
61/1997 Sb., o lihu
61/1997 Sb., o lihu, § 5
353/2003 Sb., zákon o spotřebních daních
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
140/1961 Sb., Trestní zákon


Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?
V případě, že uspořádání výrobního zařízení pěstitelské pálenice neodpovídá ustanovením § 5 zákona o lihu, může být žádost zamítnuta. Jestliže jsou dodatečně příslušnému odboru poskytnuty podklady, které v souladu s tímto paragrafem jsou, je povolení vydáno.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností
Při "černé výrobě lihu" mohou být uplatněny postihy podle trestního zákona a zákona o spotřebních daních.

Potřebujete se k věci dozvědět víc? Na koho se obrátit:
Můžete se obrátit na odbor potravinářské výroby MZe ČR , Těšnov 17, 117 05 Praha 1, telefon: 221 811 111.

Převzato z Portálu veřejné správy české republiky.
Platné k 31. 3. 2005.
 


| Autor: marty | Vydáno dne 25. 06. 2005 | 12299 přečtení |
| Počet komentářů: 29 | Přidat komentář |
| Vytisknout článek |

 

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na nnými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.