Přihlašování

Uživatelské jméno:

Heslo:
Nová registrace

Zapomenuté jméno/heslo

  Menu
  Nové inzeráty
INZSYS_BLOK
  Pálenice dne:
  anketa
Pálili jste někdy slivovici i doma?

Ano, často (7902 hl.)
 
Ano, někdy (5652 hl.)
 
Ano, výjímečně (5297 hl.)
 
Ne, nikdy (6242 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 25093
  Vyhledávání

Vyhledat text

  Počítadlo
TOPlist
  Kontakty
PaleniceNET
admin: marty
Kontakt
Jsou úkony celníků v pořádku?

"Vzhledem ke sporům s celním úřadem o postupu správních úkonů a výkladům jistých paragrafů zákona o lihu, v důsledcích nesoucí "dodanění" destilátu nad 30 l a.a. provozovateli a mnoha dalším problémů, rozhodli jsme se zahájit svou obranu a jsme ochotni celou věc dotáhnout až k soudu."

Provozovatelé pěstitelských pálenic okresu Svitavy.


Novinky:
1.12.2006  1. Zpráva provozovatelů pěstitelských pálenic okresu Svitavy
16.12.2006  2. Vnitřní předpis Celní správy
17.12.2006  3. Vedení zvláštní evidence v pěstitelských pálenicích
18.12.2006  4. Dopis a protokol Celní správy zasílaný pěstitelům, kteří překročili 30 l a.a.
21.12.2006  5. Vyjádření Min. financí k DPH u pěst. pálení - pěstit. pálení je služba !!!
27.12.2006  6. Odvolán generální ředitel cel
31.12.2006  7. Právní úprava pěst. pálení před rokem 1989
31.12.2006  8. PODÁNA ŽALOBA NA ZRUŠENÍ ROZHODNUTÍ CÚ O DODANĚNÍ PROVOZOVATELŮ
4.1.2007  9. Možné důsledky postupu Celních úřadů
4.1.2007  10. Výňatek z metodického pokynu vydaného Min. zemědělství z r. 1997
9.1.2007   11. Další dopisy s dotazy na Gen. řed. cel, Min. financí a Min. zemědělství
10.1.2007   12. Výzva Celního úřadu k doložení vlastnictví pozemku
13.1.2007  13. Na Min. financí podána stížnost na postup Celních úřadů a Gen. ředitelství cel
20.1.2007  14. Pozastavována řízení s pěstiteli ???
7.2.2007  15. Odpověď Gen. ředitelství cel na část našich dotazů
26.2.2007  16. Přehled dopisů a odpovědí

Předem chceme zdůraznit, že účelem této naší akce je pomoci jak provozovatelům pěstitelských pálenic tak i celní správě, není to boj proti celní správě, ale snaha o vnesení jistého řádu, logiky a systému do evidence a kontroly spotřební daně z pěst. pálení, tak aby vše fungovalo hladce k prospěchu jak provozovatelů tak celní správy.
     Pokud si úředníci naši zprávu pozorně přečtou, zjistí že vyřešení otázek a problémů v ní prezentovaných je v našem společném zájmu. Domníváme se, že úředníci okresních celních správ na tomto  stavu nenesou podíl a částečně se dá říci, že mají svázané ruce, pouze konají příkazy "shora" a neoficiálně nám dávají za pravdu, ale sami nápravu ovlivnit nemohou. Ale kdo je ten nahoře kdo může rozhodovat a kdo nás přivedl tam kde jsme, kdo nechce slyšet o problémech a nechce slyšet jiný výklad zákona či o jiném možném řešení a tvrdošíjně vyžaduje od podřízených dodržování jeho "neomylných" příkazů?
 
Pokud chcete přispět k vyjasnění situace okolo pěstit. pálení, či upozornit kolegy na problémy či konflikty s celním úřadem s nimiž jste se setkali, či způsob řešení, ke kterému jste dospěli, spojte se s námi, zašlete nám popis problému či sporu a pokud souhlasíte se zveřejněním i korespondenci, pomůžete řešení problémů. Pokud chcete zůstat v anonymitě, odstraníme z korespondence údaje které by mohli vést k vaší identifikaci.
 
Informace se budeme snažit stále doplňovat, jak o vaše poznatky, tak průběh našeho řízení.
 
S pozdravem Káňa Marek - Palírna Biskupice http://www.palirnabiskupice.cz email: info@palirnabiskupice.cz.
 
1. Zpráva provozovatelů pěstitelských pálenic okresu Svitavy
1.12.2006
 
Zpráva provozovatelů
2006-12-01a_zprava.pdf 110 kB !!! Důležité !!!
 
Zpráva - přílohy
2006-12-01b_zprava_prilohy.pdf 2,3 MB
 
Zpráva - rekapitulace, návrhy
2006-12-01c_zprava_navrhy.pdf 100 kB
 
Vážení kolegové, provozovatelé pěstitelských pálenic,
 
vzhledem ke sporům s celním úřadem o postupu správních úkonů a výkladům jistých paragrafů zákona o lihu, v důsledcích nesoucí "dodanění" destilátu nad 30 l a.a. provozovatelům pěstit. pálenic a mnoha dalším problémů, rozhodli jsme se zahájit určité aktivity směřující k vyřešení problémů spojených s pěstit. pálením.
Svou obranu proti rozhodnutím cú a evidentně chybným výkladům zákona celním úřadem jsme ochotni, pokud to bude nezbytné, dotáhnout až ke správnímu soudu.
      Jako provozovatelé pěstitelských pálenic na okrese Svitavy jsme tyto požadavky zformulovali do Zprávy - dokumentu, který je ke stažení výše, navíc obsahuje i upozornění na chyby v novelizaci zákona o lihu platné od 1.1.2007. Prosím pozorně si tuto zprávu přečtěte, je to cca 15 stran. Pokud máte podobné problémy, prosím o krátkou zprávu.
Řešení je pouze náprava "shora".
     Pokud máte zájem na vyřešení, zašlete podobnou zprávu - dopis na svou okresní celní správu, krajskou správu, generální ředitelství cel a ministerstvo financí. Dále jsme tuto zprávu předali i "našemu" poslanci, panu Radko Martínkovi, který přislíbil pomoc při řešení a vyjasnění všech problémů spojených s pěstitelským pálením. Po zevrubném seznámení s dokumentem se velice podivoval co vše je možné, např. ohledně kontroly OP respektive rodných čísel nám sdělil, ať si s tím nezahráváme, že my nemáme pověření ze zákona k takové kontrole a ať to v žádném případě neděláme resp. od pěstitelů nepožadujeme OP ke kontrole těchto údajů.
     Vhodné by bylo, kontaktovat i další poslance ve vašem regionu. Čím více takových dopisů - stížností bude, tím větší je šance na mimosoudní vyřešení našich problémů. Pokud máte zájem, mohu vám naši zprávu poslat ve formátu Word, stačí se ozvat, pro vhodnější další zpracování - použití pro váš dopis.
 
Další možností je poslat kopii našeho dopisu nebo se na něj odvolávat a pouze k tomu přiložit vaše vyjádření o připojení se k tomuto či podobně, ale hlavně se musí začít něco dělat.
 
V přílohové části jsou i tři právní posudky, které potvrzují naše závěry a výklady zákona. V poslední (třetí) části jsou jisté návrhy řešení, které by měli kompetentní osoby inspirovat k nápravě. Bylo by vhodné kontaktovat pálenice ve vašem okolí, jelikož
nemáme kontakty na všechny (ne všichni používají email).
 
Adresy vám příslušných krajských celních úřadu zjistíte zde http://www.cs.mfcr.cz/CmsGrc/uredni-desky/.
 
Adresa gen. ředitelství cel: Adresa ministerstva financí:
Generální ředitelství cel
Budějovická 7
Praha 4
140 96
Ministerstvo financí ČR
odbor Daňová a celní politika
oddělení Koordinace daňové a celní správy
Letenská 15
Praha 1
118 10
 
2. Vnitřní předpis Celní správy
16.12.2006
Máme k dispozici část vnitřního předpisu celní správy z roku 2005, kde se mimo jiné hovoří o dodanění destilátu při porušení ust. § 4 odst. 6 zákona o lihu, provozovateli pěst. pálenice a na str. 2 je návod jak tuto daň dopočítat. Pokud budeme z tohoto návodu vycházet, tak není jasné jak bude celní úřad postupovat pokud pěstitel pálí ve dvou pálenicích v jeden den a v každé vypálí např. 20 l a.a. Došlo tedy k překročení, ale u kterého provozovatele? Toto se může teoreticky stát, ať k tomu má pěstitel jakýkoliv důvod, např. chce zkusit odkud bude destilát "lepší" a tak rozdělí kvas na polovinu a objedná se u dvou provozovatelů nebo část destilátu má ve společném a z části ovoce si založil svůj kvas a ten pálí (i u jiného provozovatele) ve stejné době jako se pálí jeho podíl ve společném.
 
Vnitřní předpis ke stažení zde:
cu_vnitrni_predpis.pdf 260 kB
 
3. Vedení zvláštní evidence v pěstitelských pálenicích
17.12.2006
S jiným problémem se potýkal pan Ing. Jedlička z pálenice v jihomoravském Sedleci.
Dle jeho korespondence a odpovědí od gen. ředitelství cel se dá usoudit, že požadavek celního úřadu na vedení další záznamní povinnosti, tj. přehledy pěstitelů s adresami, rod. čísly a údaji o množství suroviny a vydaného destilátu atd., které jsou přikládány k daňovému přiznání k spotřební dani z lihu, je neoprávněný, neboť tuto povinnost ukládá provozovateli zákon o lihu v ust. § 4 odst. 9.

Rozhodnutí celního úřadu se především opírá o ust. § 39, odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, kde je uvedeno:
(1) Správce  daně může  uložit daňovému  subjektu, aby  kromě evidence  stanovené   obecně  závaznými  právními   předpisy  vedl zvláštní záznamy, potřebné pro  správné stanovení daňového základu a daně.
Podstatou problému je to, že provozovatelům nebylo uloženo vést zvláštní záznamy za účelem vyměření daně, ale uloženy jiné povinnost (povinnost přepisovat již vedené údaje, aniž by byly doplněny o jiné údaje potřebné k vyměření daně a tyto zaslat správci daně).
V poslední odpovědi gen. ředitelství cel skrytě přiznává tento "omyl", tím že provozovateli doporučují kontaktovat správce daně a dohodnout se s ním, ale tyto dopisy a dotazy byli zasílány gen. ředitelství cel, protože se správcem daně se dohodnout nemohl.
  
Zde korespondence ke stažení:
sedlec dotaz1.pdf  25 kB
 
sedlec odpoved1.pdf  30 kB
 
sedlec dotaz2.pdf 23 kB
 
sedlec odpoved2.pdf 445 kB
 
4. Dopis a protokol Celní správy zasílaný pěstitelům, kteří překročili 30 l a.a. 
18.12.2006
Dostali jsme kopie dopisu a protokolu, které celní úřad zasílá pěstitelům (údaje o pěstiteli, č.j. apod. jsou záměrně smazány - rozostřeny).
V dopise celní úřad uvádí zajímavou formulaci:
 
      "Podezření ze spáchání deliktu spočívá v porušení ustanovení § 17. odst. 1, písm. b) zákona č. 61/1997 Sb.,
       zákon o lihu."

 
To bude asi zase nějaké nedopatření, jelikož § 17 hovoří o pokutách:
 
    
§ 17 Pokuty
     (1) Celní úřad uloží právnické nebo fyzické osobě, která poruší povinnosti
          b) uvedené v § 4 odst. 3, 5 a 6, § 7 odst. 1 písm. c) a d), § 9 odst. 2, § 14, § 15 odst. 2 
              nebo § 16, pokutu až do výše 500 000 Kč,

 

Nevím jakým způsobem lze toto ustanovení porušit, zcela zřejmě došlo k porušení § 4 odst. 6 zákona o lihu, to je uvedeno i na str. 2 protokolu. Celní úřad zde udělal zřejmě další chybu, kdy v dopise mělo být uvedeno:
 
      "Podezření ze spáchání deliktu spočívá v porušení ustanovení § 4. odst. 6 zákona č. 61/1997 Sb.,
       zákon o lihu."

 
Pak může celní úřad dodat, že za tento delikt (dle § 4 odst. 6 zákona o lihu) hrozí pokuta dle zmiňovaného § 17 odst. 1 písm. b) zákona o lihu.
 
Další zajímavou věcí je v protokolu na str. 1:
 
     "Vzhledem k tomu, že bylo zjištěno, že došlo k výrobě vyšší než zákonné množství 
     etanolu se sazbou 13300 Kč/hl, má toto za následek, že ve zdaňovacím 
     období - květen 2005 - provozovatel pěstitelské pálenice přiznal daň v nesprávné výši."

 
Co k tomu říci, vše bylo vysloveno ve Zprávě provozovatelů pěstit. pálenic - viz výše.
 
Zde korespondence ke stažení:
Dopis: 2006-12a-dopis_cu_pestiteli.pdf  82 kB
Protokol: 2006-12b-protokol_cu_pestiteli.pdf  196 kB
 
5. Vyjádření Min. financí k DPH u pěst. pálení 
21.12.2006
Zveřejňujeme zde dopis Unie destilatérů z roku 2004, ve kterém je dotazováno Min. financí na základ pro výpočet DPH, do kterého se samozřejmě nezapočítává spotřební daň, což je uvedeno v odpovědi Min. financí, ale co je důležité, v této odpovědi je v bodě 1 uvedeno:
               pěstitelské pálení je službou (nejedná se o dodání zboží)"
 
Tím pádem je chybné odůvodnění dodanění při překročení limitu 30 l a.a. ve zprávě o kontrole CÚ č.j.5490-09/06-1164-031 ze dne 9.11.2006 (str. 19 přílohové části zprávy provozovatelů - viz výše), kde cú odůvodňuje doměření daně následujícím způsobem:
 
              „Z výše uvedeného zjištění vyplývá, že daňový subjekt porušil ust. § 9, „zákona o SPD“,
               (vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit), v části první – obecná ustanovení výše uvedeného zákona.“
 
V § 9 část první je uvedeno:
 
              § 9 Vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit
               (1) Povinnost daň ve stanovené lhůtě přiznat a zaplatit vzniká okamžikem 
               uvedení vybraných výrobků do volného daňového oběhu na daňovém území 
               České republiky, pokud zákon nestanoví jinak.
 
Zdůrazňuji slovo VÝROBKŮ, ale pokud je pěstit. pálení službou (dle Min. financí ano), tak nic pálenice nevyrábí, žádné zboží.
 
2004-05-07-dotaz_ud_mf.pdf 26 kB
 
2004-09-14-odpoved_mf_ud.pdf 13 kB
 
6. Odvolán generální ředitel cel
27.12.2006
Z webu Ministerstva financí:
 
Ministr financí odvolal generálního ředitele celní správy Zdeňka Richtra
Tisková zpráva z 22. prosince 2006
 
Ministr financí Vlastimil Tlustý dnes odvolal generálního ředitele celní správy Zdeňka Richtra. Hlavním důvodem odvolání je osobní odpovědnost za postup celní správy v tzv. kauze Bena, kdy nejenže nedošlo k výběru spotřební daně a DPH v úhrnné výši cca 7 mld. korun včetně příslušenství, ale navíc Ministerstvu financí hrozí náhrada škody za vadný úřední postup.

Odkaz na zprávu na webu MF >>ZDE.
 
I z toho je vidět, že na Generálním ředitelství cel asi nebude vše v pořádku a zřejmě se tam takových "přehmatů" děje více, včetně našich problémů okolo pěstitelského pálení.
 
7. Vyhláška o pěst. pálení platná před rokem 1989
31.12.2006
Zjišťoval, jsem jaký zákon či vyhláška upravoval problémy okolo pěst. pálení před rokem 1989. Tehdy platila vyhláška MZaV č. 76 z 5. května 1988 ( 257 kB).
Vyhláška 76 Ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky
ze dne 5. května 1988 o pěstitelském pálení ovoce

(.....zkráceno.....)
§ 3
Porušení povinností stanovených touto vyhláškou nebo uvedení nesprávných údajů v žádosti o zpracování suroviny se stíhá podle obecných předpisů o projednávání přestupků.

§ 4
Pěstitel má právo nechat si vyrobit z vlastní suroviny v každém výrobním období nejvýše 15 litrů alkoholu ve formě ovocného destilátu pro potřebu svoji a své domácnosti.
(2)  Množství ovocného destilátu přesahující 15 litrů alkoholu vykoupí lihovar nebo se může ponechat pěstiteli za podmínek stanovených v předpisech o dani z obratu.
(3)   Destilát vyrobený podle odstavců 1 a 2 nesmí být předmětem prodeje.
(4)  Pokud pěstitel neodveze výpalky na svůj náklad, je povinen lihovaru uhradit náklady na jeho odvoz.
 
V této vyhlášce byl přímo definován postih pěstitele, za uvedení nesprávných údajů v žádosti a dále možnost vyrobit i větší množství destilátu, než jaké je stanoveno pro sníženou sazbu daně z lihu. Toto jednoznačné stanovení podmínek v dnešních předpisech chybí, ale možnost zde je, jak je popsáno níže v poznámkách 2 a 3 k žalobě pana Ing. Taufera.
 
8. Podána žaloba na rozhodnutí CÚ
31.12.2006
Po tel. rozhovoru jsem se rozhodl navštívit pana Ing. Taufera z pálenice v Citonicích na Znojemsku.
 
V jeho případě měl cú u dvou pěstitelů podezření (dle stejné adresy trv. bydliště na prohlášeních pěstitele), že se jedná o osoby tvořící společnou domácnost (jednalo se o otce a dceru), ale po zjištění, že bydlí ve dvou samostatných bytech, si úředníci cú ověřovali i ostatní údaje v prohlášení, zejména uvedené (vypěstovali ovoce na vlastním pozemku ve …“. Na internetových stránkách ČÚZK (český úřad zeměměřičský a katastrální) zjistili, že žádný pozemek nevlastní, ale v prohlášení uvedli, že ovoce vypěstovali na vlastním pozemku. Z toho usoudil cú, že veškerý destilát vyrobený na tyto osoby musí dodanit provozovateli do výše zákl. sazby spotř. daně z lihu.
 
Z protokolu CÚ (odpověď CÚ na odvolání, podané panem Tauferem, proti rozhodnutí o doměření daně):
 
Odvolatel je jednoznačně výrobcem předmětného ovocného destilátu, který však s ohledem na výše uvedené, nelze považovat za destilát z pěstitelské pálenice, přestože byl vyroben v pěstitelské pálenici (viz poznámka 1 níže). Uplatnění snížené sazby spotřební daně pro pěstitelské pálení bylo tudíž neoprávněné.
 
.....zkráceno.....
 
Rovněž odvolatelovo tvrzení, že nemůže odpovídat za porušení zákona jinou osobou a za toto porušení být postihován, nelze považovat za relevantní důvod pro zrušení napadeného rozhodnutí. Dle názoru Celního ředitelství Brno je ustanovením § 2 odst. 1 písm. l), bod 7 a § 4 odst. 5 zákona o lihu stanovena objektivní odpovědnost provozovatele pěst. pálenice, kdy pěstitelská pálenice vyrábí ovocný destilát výhradně pro pěstitele a ze surovin dodaných pěstitelem a je tudíž pouze na provozovateli koho si vybere jako smluvního partnera 
(viz poznámka 6 níže)a jakým způsobem kontroluje plnění zákonných podmínek. Naopak doměřením předmětného doplatku objednateli pálení, tak jak navrhuje odvolatel, by správce daně postupoval v rozporu se zákonem, jelikož zákon nepovažuje objednatele pálení za plátce spotřební daně, a ani v případě, že ten nesplní podmínky stanovené v ust. § 2 odst. 1 písm. o) zákona o lihu, se plátcem daně nestane(viz poznámka 3 níže).
 
     Odvolací orgán se rovněž domnívá, že v doměření daně zákonnému plátci nelze spatřovat postih odvolatele za porušení zákona jinou osobou, ale skutečnost, že odvolatel vyrobil vybraný výrobek, který je zatížen vyšší daní, než jaká byla v souvislosti s touto výrobou odvolatelem odvedena. Rovněž i zde dále záleží na odvolateli, zda a jakým způsobem bude uplatňovat vymáhání předmětného doplatku daně po osobách, které v daném případě nesplnili podmínky stanovené v ust. § 2 odst. 1 písm. o) zákona o lihu.

 
 
Z žaloby podané pane Ing. Tauferem ke Krajskému soudu v Brně 6.10.2006:
 
.....zkráceno....
Zákon 353/2003 Sb. o spotřebních daních a zákon 337/1992 o správě daní a poplatků
  1. stanoví, že žalobce je plátcem, nikoliv poplatníkem spotř. daně z lihu (viz poznámka 2 níže)
  2. v ust. § 70, pak sazbu daně pro líh obsažený v ovocných destilátech z pěst. pálení částkou 13.300 Kč/hl etanolu
  3. v ust. § 67, pak definuje předmět daně
Zákon o lihu ukládá pěstiteli povinnost splnit podmínky stanovené v ust. § 4 odst. 4 a ust. § 2 odst. 1 písm. c), tohoto zákona (viz poznámka 4 níže) a způsob, jak splnění těchto podmínek prokázat a doložit provozovateli pěst. pálenice, totiž písemným prohlášením o určitém obsahu, neukládá mu však povinnost, prokázat splnění těchto podmínek jiným způsobem. Zmínění pěstitelé splnění podmínek způsobem stanoveným zákonem prokázali, byť obsah jejich prohlášení nebyl pravdivý.
     Zákon č. 61/1997 Sb., ani jiný zákon však žalobci neukládá zejména povinnost ověřovat pravdivost těchto tvrzení a ani k takovému ověřování nedává prostředky, neboť k využití takových prostředků by musel být výslovně zmocněn, protože zákon č. 61/1997 Sb. je předpisem veřejného práva. Nutnosti takového zmocnění si ostatně byl Celní úřad ve Znojmě vědom a také jí využil, když zmíněné pěstitele předvolal postupně k podání vysvětlení a poté ke svědecké výpovědi
(viz poznámka 5 níže), to vše na základě zmocnění daného mu daňovými předpisy, kterou však žalobce jako plátce nemá.

Poznámka 1. 

To je velmi zajímavá formulace, ale ne do protokolu státního orgánu, ale snad do zábavného pořadu, či kvízu. Nic víc k tomu nelze dodat.
 
Poznámka 2.
Je nutno rozlišovat plátce daně a poplatníka daně, toto upravuje zákon 337/1992 Sb.
Zákon 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků
§ 6 Daňové subjekty
(1) Daňovým subjektem se rozumí poplatník, plátce daně a právní nástupce fyzické či právnické osoby, která je jako daňový subjekt vymezena zákonem.
(2) Poplatníkem se rozumí osoba, jejíž příjmy, majetek nebo úkony jsou přímo podrobeny dani.
(3) Plátcem daně se rozumí osoba, která pod vlastní majetkovou odpovědností odvádí správci daně daň vybranou od poplatníků nebo sraženou poplatníkům.
Pěstitel je poplatník, provozovatel je plátce, který vybírá a odvádí celnímu úřadu spotř. daň od poplatníka - pěstitele. 
Zákon ukládá provozovatelům pěst. pálenic zákon vybírat od poplatníků daň z pěst. pálení (ve výši 13.300 Kč/hl) a tu odvádět správci daně, to provozovatelé samozřejmě dělají. Pokud cú dodaní spotř. daň provozovateli, pak provozovatel se tím stává poplatníkem, dle ust. § 6 odst. 2 zákona o správě daní a poplatků (jelikož je tímto dodaněním krácen jeho majetek).
      Pokud tedy cú tímto doměřením připustí možnost, že provozovatel je poplatník spotř. daně, tak by mu měl celní úřad i vrátit daň z nadvýroby (tj. rozdíl v odvedené spotř. dani dle evidence provozovatele a dle zjištěné výroby dle měření cú), ale cú argumentuje tím, že tuto daň zaplatili pěstitelé a ne provozovatel, čímž si cú odporuje, na jednu stranu je provozovatel poplatník (který musí uhradit daň z vyrobeného množství nad 30 l a.a.), ale pokud by chtěl vrátit spoř. daň z nadvýroby je plátcem daně, kterou vybírá od pěstitelů (poplatníků) a tudíž mu nemůže být tato daň z nadvýroby vrácena.
 
Spotřební daň z množství vyrobeného etanolu nad 30 l a.a., ale dle tohoto postupu nehradí pěstitel, ani dle tohoto výkladu nemá povinnost tuto daň hradit, povinnost má provozovatel, ale pěstitel je této povinnosti (která vznikla vzhledem k tomu, že tento pěstitel nesplnil podmínky mu zákonem mu uložené) zcela zbaven. 
Daň je doměřena provozovateli a ten pak uplatňuje jistou náhradu škody na tomto pěstiteli.
Dle cú (viz výše): "Rovněž i zde dále záleží na odvolateli, zda a jakým způsobem bude uplatňovat vymáhání předmětného doplatku daně po osobách, které v daném případě nesplnili podmínky stanovené v ust. § 2 odst. 1 písm. o) zákona o lihu.", tímto cú říká, že je mu v podstatě jedno, jestli pěstitel tuto daň zaplatí či ne.
 
Měl jsem pocit, že orgány st. správy jsou zde od toho, aby dohlíželi nad dodržováním zákona, asi jsem se mýlil.
 
Poznámka 3. 
Argumentace CÚ, že pěstitelé nemohou uhradit spotř. daň, jelikož nejsou plátci této daně, respektive nejsou registrovaní u správce daně (celního úřadu), je mylná, neboť zákon připouští i neregistrované plátce daní. Toto připouští jak zákon 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, tak i zákon 353/2003 Sb. o spotřebních daních. 
 Zákon 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků
§ 33 Registrační povinnost daňových subjektů
(1) Poplatník, který obdrží povolení nebo získá oprávnění k podnikatelské činnosti nebo začne provozovat jinou samostatnou výdělečnou činnost, je povinen do třiceti dnů podat přihlášku k registraci u místně příslušného správce daně. Tato lhůta začne běžet následující den po dni právní účinnosti povolení nebo oprávnění nebo po dni, kdy začne provozovat jinou samostatnou výdělečnou činnost. Pro účely tohoto zákona se rozumí dnem právní účinnosti den, kdy je poplatník podle příslušných předpisů oprávněn začít vykonávat podnikatelskou činnost.
(2) Začne-li poplatník vykonávat činnost nebo pobírat příjmy podrobené dani, je povinen oznámit tuto skutečnost správci daně do třiceti dnů.
(3) Poplatník je povinen oznámit správci daně do třiceti dnů zřízení stálé provozovny a její umístění na území České republiky. Zpravidla třicet dnů před zrušením této stálé provozovny oznámí tuto skutečnost správci daně.
(4) Plátce daně je povinen podat přihlášku k registraci u správce daně nejpozději do patnácti dnů od vzniku povinnosti srážet daň nebo zálohy na ni nebo daň vybírat, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak.
(5) Registrační povinnost nemá daňový subjekt, u kterého vznikla jen nahodilá nebo jednorázová daňová povinnost, nebo u něhož je předmětem zdanění jen nemovitost, nemá-li registrační povinnost kvůli jiné dani. Registrační povinnost se dále nevztahuje na poplatníky, kteří mají výhradně příjmy ze závislé činnosti a příjmy, ze kterých je daň vybírána zvláštní sazbou.
Pokud aplikujeme ust. § 33 odst. 2 zákona o sp. daní a poplatků na pěstitele, pak nám vyplyne následující: Pokud poplatník (což je v tomto případě pěstitel, provozovatel není poplatník spotř. daně) bude vykonávat činnost podrobenou dani (nechá pro sebe vyrobit destilát, podléhající základní sazbě spotřební daně z lihu), je povinen tuto skutečnost oznámit místně příslušnému správci daně (CÚ) do třiceti dnů a pokud k této daňové povinnosti došlo nahodile nebo jednorázově nemá povinnost (dle § 33 odst. 5) registrovat se u správce daně. Čili argumentace cú, že pěstitel není plátce a nelze od něj daň vybrat je mylná. Pěstitel není registrovaný plátce, ale daň dle zákona 337/1992 Sb. (o správě daní a poplatků) může zaplatit.
     To že plátce spotřební daně nemusí být registrovaný připouští zákon 353/2003 Sb. o spotř. daních dle ust. § 4 odst. 2, kde se říká:
§ 4 Plátci daně
(2) Osoba s výjimkou osob uvedených v odstavci 1 písm. b) bodech 1 a 3 a písm. f), v §14 odst. 2 a 3 a §92 odst. 1 je povinna se registrovat jako plátce u celního úřadu nejpozději do dne vzniku první povinnosti daň přiznat a zaplatit.
Tzn., že osoba uvedená v odstavci 1 písm. b) bodech 1 a 3 a písm. f), v §14 odst. 2 a 3 a §92 odst. 1 je plátcem spotřební daně, který nemá povinnost se registrovat u správce daně (celního úřadu), ale daň tyto osoby mohou platit.
 
Tzn. že ze zmíněných zákonů (337/1992 Sb. a 353/2003 Sb.) plyne, že i pěstitel může být plátce spotřební daně, i když není registrovaný u Celního úřadu.
Možné řešení výběru spotř. daně:
Pokud si pěstitel nechá vyrobit více destilátu než 30 l a.a., pak může buď destilát vyrobený nad limit ponechat v pálenici a ten bude při kontrole měřidel pracovníky cú znehodnocen a odečten z evidence provozovatele nebo si ho pěstitel ponechá a toto do 30 ti dnů oznámí celnímu úřadu (dle ust. § 33 odst. 2 zákona 337/1992 Sb.), který mu doměří daň jako neregistrovanému plátci dle ust. § 33 odst. 5 zákona 337/1992 Sb. Pokud tak pěstitel neučiní, poruší tím ust. § 4 odst. 6 zákona o lihu čímž se dopustí přestupku dle ust. § 17 odst. 1 písm. a) s následky ve formě pokuty a případného penále.
Toto je asi jediný možný způsob jak si legálně nechat vyrobit více destilátu než 30 l a.a. 
Poznámka 4.
Zákon ukládá pěstiteli splnit povinnost, ale za nesplnění této povinnosti je postihován provozovatel.
 
Poznámka 5.
Takže pěstitelé, kteří i dle cú porušili zákonem danou povinnost (ust. § 4 odst. 6 zákona o lihu) jsou svědci v řízení proti provozovateli.
Tak to nemá chybu.
 
Poznámka 6.
Z protokolu CÚ:
"a je tudíž pouze na provozovateli koho si vybere jako smluvního partnera"
 
Bohužel to tak není, pokud bezdůvodně (nebo na základě nezákonných podmínek) odmítne provozovatel vykonat službu, na kterou byl pěstitel objednán, vystavuje se provozovatel nebezpečí uhrazení všech nákladů pěstitele s tímto mu vzniklých (doprava do pálenice, náhrada mzdy apod.) a případně i znehodnoceného kvasu. Je to stejné, jako by provozovatel restaurace si "vybíral smluvního partnera" čili hosta, těchto případů již bylo v médiích prezentováno několik i se soudní dohrou, na to provozovatel restaurace nemá právo, vybírat si hosty podle nějakých kriterií.
 
Za dvě největší perličky považuji to, že pěstitel, který nesplnil jistou zákonem mu danou povinnost je svědkem, v řízení vedeném proti provozovateli, podotýkám, že toto řízení vzniklo na základě nesplnění jisté povinnosti onoho pěstitele - svědka!!!
     A jako další perličku citaci z protokolu CÚ Břeclav: "předmětný ovocný destilát, nelze považovat za destilát z pěstitelské pálenice, přestože byl vyroben v pěstitelské pálenici".
 
9. Možné důsledky postupu Celního úřadu
4.1.2007
Pokud se naše upozornění na nezákonný výběr spotř. daně celním úřadem, ukáží jako opodstatněná, a s největší pravděpodobností se tak dříve či později stane, pak cú bude muset provozovatelům (kteří již zaplatili) tuto daň a penále vrátit.
     Celní úřad pak nebude tuto daň schopen vybrat, jelikož s pěstiteli - poplatníky spotř. daně byl již přestupek projednán a udělena jim pokuta (za jeden přestupek nelze udělit dva tresty) a tak jim nemůže být udělena nová pokuta a zřejmě ani dodanění destilátu spotřební daní, jelikož protokolem a zaplacením pokuty byl případ vzhledem k pěstiteli uzavřen. Od našich zákazníků víme, že např. pěstitel, u něhož bylo zjištěno překročení o 23 l a.a. zaplatil pokutu 300 Kč, pěst
| Autor: admin | Vydáno dne 09. 06. 2008 | 11614 přečtení |
| Počet komentářů: 47 | Přidat komentář |
| Vytisknout článek |

 

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na nnými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.