Daň z lihu, pěstitelské pálení a povinné značení lihu

Autor: admin <admin(at)palenice.net>, Téma: Články, Zdroj: celnisprava.cz, Vydáno dne: 09. 08. 2010

Předmět daně je líh (etanol) včetně neodděleného lihu vzniklého kvašení, obsažený v jakýchkoli výrobcích, nejde-li o výrobky uvedené pod kódy nomenklatury 2203, 2204, 2205 a 2206, pokud celkový obsah lihu v těchto výrobcích činí více než 1,2 % objemových etanolu... (čtěte dále)


 Tzn. že dani podléhá etanol v jakékoli směsi kromě nápojů jako je pivo, a různé druhy vín, pokud podíl etanolu v této směsi překračuje 1,2 % objemových etylalkoholu. Základem daně je množství čistého lihu vyjádřené v hektolitrech. Tato jednotka je v souladu s požadavky uvedenými v článku 21 Směrnice 92/83/EHS. Sazba daně je vztažena k uvedené jednotce.

Zákon č. 61/1997 Sb., o lihu upravuje zásady a podmínky výroby a oběhu lihu. Kvalitativní parametry jednotlivých druhů lihu jsou pak upraveny prováděcími předpisy k tomuto zákonu. Nařízení ES definují jednotlivé druhy lihovin, kterými se však zákon o lihu nezabývá. Lihoviny jsou potravinou, a proto je problematika jakosti lihovin předmětem zákona o potravinách.

Se správou spotřební daně z lihu velice úzce souvisí povinné značení lihu, které bylo zavedeno na podporu její účinnosti. Zákonem č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu bylo zavedeno povinné značení lihovin kontrolními páskami s přechodným obdobím umožňujícím doprodej neznačených lihovin do 31.12.2005. Účelem přijetí tohoto legislativního opatření bylo omezení, popř. ztížení výroby a distribuce nezdaněných lihovin, zjednodušení kontrolních prvků ze strany správce daně a v neposlední řadě poskytnutí garance spotřebitelům, že nakupované zboží odpovídá platným normám.

Právní úpravou byla zavedena povinnost značit každé spotřebitelské balení lihu, které je určeno pro tuzemský trh, kontrolní páskou a to takovým způsobem, aby při otevření spotřebitelského balení došlo ke znehodnocení této pásky.