Deflegmátor a katalyzátor - teorie a praxe

Autor: admin <admin(at)palenice.net>, Téma: , Vydáno dne: 09. 06. 2008

Zvyšování kvality a výtěžnosti destilátu použitím deflegmátoru a katalyzátoru. Deflegmátor je výměník, který chladící vodou ochlazuje - deflegmuje lihové páry. Katalyzátor je zařízení obsahující měděnou výplň s velkou aktivní plochou - až 30 m2 a je určen ke snižovaní škodlivin výsledného destilátu, zvláště z peckového ovoce.

 Na jakém principu pracuje deflegmátor a katalyzátor, kde je umístěn a zda zvýší kvalitu a výtěžnost destilátu se dočtete v tomto článku.Deflegmátor je výměník, který chladící vodou ochlazuje - deflegmuje lihové páry. Principem deflegmace je vracení tzv. zpětného toku (refluxu). Ochlazením par, snížením jejich teploty v deflegmátoru, kondenzuje spíše složka s vyšším bodem varu (vodní pára). Proto jsou páry postupující od deflegmátoru do chladiče bohatší na etanol. Regulačním kohoutem se množství vody reguluje a tak lze ovlivňovat intenzitu chlazení - deflegmace a tím i koncentraci alkoholových par a současně řídit přecházení vedlejších nežádoucích látek z kvasu do destilátu. Deflegmátor se u dvoukotlové pálenice umísťuje nad parní dóm rektifikačního kotle. Jednokotlové pálenice s rektifikační nástavbou jsou deflegmátorem standardně vybaveny.

Katalyzátor je zařízení obsahující měděnou výplň s velkou aktivní plochou - až 30 m2 a je určen ke snižovaní škodlivin výsledného destilátu, zvláště z peckového ovoce. Katalyzátor snižuje obsah etylkarbamátů v destilátu tím, že měděná náplň váže kyanidy na nerozpustné látky. Výplň je nutné dle instrukcí výrobce pravidelně regenerovat pro zachování plné účinnosti. Katalyzátor lze umístit na jakoukoliv pálenici, u dvoukolové nad parní dóm či deflegmátor rektifikačního kotle, u jednokotlové s rektifikační nástavbou nad deflegmátor.