Z historie lihovarnictví

Autor: admin <admin(at)palenice.net>, Téma: , Vydáno dne: 09. 10. 2007

Alkohol byl objeven v 11. či 12. století, patrně v Itálii, kde se destilace značně vzmohla. Destilátu se užívalo původně jako léku (aqua vitae), ale brzy se začalo s používáním likérů a extrakcí. Znalost alkoholu k nám přinesli řádoví kněží. S rozvojem vinařství se začalo šířit pálení méně hodnotných vín - pálenka. Za Karla IV. byla založena palírna v Kutné Hoře. Později se začalo pálit pivo, pivní a vinné kvasnice, obilné i sladové zápary. Pokračování kliknutím na titulek...Destilace se původně prováděla ve skleněných křivulích, spojených s chladiči a jímací baňkou. S rozšiřováním výroby se přecházelo na zařízení kameninové a měděné pocínované.
V 16. st.byl měděný vařák uložen v pískové nebo popelové lázni, umístěné v pícce na přímém topení. Vařák měl snímací víko - alembík, z něhož vycházela trubka k chladiči a od něho do jímací nádoby. Chladilo se vodou. Pálenky se vyráběly dvojitou destilací. První destilát (břečka, lutr) nepříjemně páchl a chutnal, teprve druhou destilací se vyrobila pitná pálenka, z níž se oddělila první část zvaná předek či úkap od zbytku - flegma. Nečisté pálenky se filtrovaly bavlnou nebo papírem a nebo se přepalovaly s jalovcem, vápennou vodou.