KURZ pro provozovatele pálenic!

Autor: admin <admin(at)palenice.net>, Téma: , Vydáno dne: 08. 10. 2007

Kurz pro provozovatele pěstitelských pálenic a ovocných lihovarů se bude konat ve dnech 24.1. a 25.1.2007. Případné dotazy ráda zodpoví paní Silvia Odcházelová: (tel.: 22044 4034). Kurz pořádá Ústav kvasné chemie a bioinženýrství VŠCHT Praha ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR.
Kurz bude rozdělen na přednáškovou a praktickou část. Přednášky budou probíhat ve dvoudenním bloku, praktická výuka se uskuteční ve vybrané pálenici (1 den). Úspěšné absolvování kurzu bude potvrzeno vydáním osvědčení. Přednášky a praktická výuka budou zajištěny odborníky z Ústavu kvasné chemie a bioinženýrství VŠCHT Praha, Ministerstva zemědělství ČR, Ministerstva financí ČR, z dalších institucí a z praxe. Po absolvování celého kurzu Vám bude vystaveno osvědčení. ZDROJ: VŠCHT Praha.

 PROGRAM:PŘEDNÁŠKOVÁ ČÁST

První den

- Komentář k zákonu č. 61/1997, Sb., o lihu
- Výklad vyhlášky č. 82/2000 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu
- Technologie výroby pálenek - základy lihového kvašení a destilace
- Technologie výroby pálenek - suroviny, příprava rmutu, kvašení
- Měření lihu, inventarizace, vedení evidence, nutné doklady

Druhý den
- Povolování výroby lihu a pěstitelského pálení, trestní zákon, pálenky z pohledu zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách, a vyhlášky č. 45/2000 Sb.
- Výklad vyhlášky č. 81/2000 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu
- Dohled finančního úřadu nad pěstitelským pálením - provozování pálenice, zajištění zařízení, měřidla
- Komentář k zákonu č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
- Technologie výroby pálenek a jejich kvalita - zpracování kvasu, destilace a rektifikace, zrání pálenky, likvidace odpadů
- Hodnocení kvality pálenek

PRAKTICKÁ ČÁST
- Ve vybrané pálenici se zúčastnit pálení (na základě předchozí individuální dohody)

Po absolvování celého kurzu Vám bude vystaveno osvědčení.

Kontaktní adresa:

Paní Silvia Odcházelová
Ústav kvasné chemie a bioinženýrství
VŠCHT
Technická 5
166 28 Praha 6
Tel.: 22044 4034
Fax: 22044 5051
E-mail: silvia.odchazelova@vscht.cz