Další rozvoj pálenice - ovoce nejenom jako destilát

Autor: admin <admin(at)palenice.net>, Téma: , Zdroj: Dr. Ing. Pavel Šimůnek, Vydáno dne: 07. 10. 2006

Postavil jsem pálenici, dlouho tu totiž žádná nebyla, tři roky jsem pracoval na získání pěstitelů v okolí, a když jsem je naučil konečně vozit jablka a švestky do pálenice, tak si v nedaleké vesnici postavil neznámý podnikatel další palírnu s dvojnásobnou kapacitou než je moje. Vzhledem k rapidnímu nárůstu pálenic v posledních letech zaznamenali jistě podobnou situaci mnozí z vás a hluboce se zamysleli nad otázkou

Co mohu nabídnou zákazníkům, abych je udržel?Odpovědí mohou být služby, které přinášejí další zhodnocení ovoce a doplňují vhodně provoz pálenice.Nabídka kvasinek, enzymů a živných solí malopěstitelům
- nabídka vhodných balení s podrobným návodem by neměla chybět v žádné provoze. Prodejem těchto pomocných látek majitel pálenice zvyšuje jistotu vedení kvasů, vyšší výtěžnost a zanedbatelná není ani stránka zvyšování povědomí o vlastním procesu kvašení u malopěstitelů.

Změřte zákazníkům cukernatost kvasu
- ručním refraktometrem za pomoci několika kapek šťávy lze zjistit extrakt (cukernatost) kvasu a doporučit pěstiteli případné zásahy, aby výtěžek a kvalita destilátu byl co nejvyšší. Zejména u ovoce s chuťově vysokou sladkostí (hrušky) dochází často k mylným očekáváním.

Drcení jádrového ovoce
- možno provozovat jako bezplatnou službu pro pěstitele, kteří se zaevidují na termín pálení. Drcení lze provádět přímo v pálenici nebo drtič oproti záloze zapůjčit pěstiteli.

Výroba moštu službou
- co do objemu jablka pravděpodobně představují nejčastěji zpracovávaný druh ovoce v českých pálenicích, a proto zajisté není pro malopěstitele problém nechat si zpracovat část produkce i jiným způsobem než vypálením kvasu. Mošt po vylisování šťávy z nadrcené dřeně je přirozeným zdrojem vitamínů a přírodního cukru. Ověřené je jeho kladné působení na zažívací soustavu, zejména u starších osob. Pokud čerstvý mošt zbývá, lze ho snadno nakvasit a spotřebovat jako lehce perlivý a osvěžující burčák nebo prokvašenou tekutinu opět použít k získání destilátů, který potom může nést hrdý název calvados.

Pasterace moštu a plnění
- ačkoli konzumace moštu v čerstvém stavu je nejvíce doporučována, mnozí pěstitelé by upřednostnili, zejména u větších objemů, jeho konzervaci a možnost uskladnění. Krátkodobý záhřev pomocí pasteru je plně dostačující k uchování moštu po dobu 6 měsíců a více. Závěrem této služby, může být plnění do skleněný lahví s jednoduchým doplňkovým zařízením nebo do aluminiových vaků s výpustným kohoutem, který umožňuje postupné čepování moštu.

K řešení některých uvedených námětů Vám rádi pomůžeme radou, případně nabídkou výrobků a zařízení dodávaných naší společností.

Pavel Šimůnek