Pěstitelské pálení není pro cizince

Autor: admin <admin(at)palenice.net>, Téma: , Vydáno dne: 15. 06. 2005

Na oficiálních stránkách Celní správy ČR jsem narazil na zajímavou tiskovou zprávu:
Pěstitelské pálení není pro cizince
Česká celní správa je již více jako rok správcem spotřebních daní. Chceme veřejnost upozornit na základní pravidla pěstitelského pálení a tím předejít vzniku konfliktních situací a možných porušení ustanovení zákona č. 353/2003Sb., o spotřebních daních v platném znění (dále jen "zákon o SPD") a zákona č. 61/1997Sb., o lihu v platném znění (dále jen "zákon o lihu").

Pokud si chcete přečíst celou tiskovou zprávu, klikněte na titulek článku.
Zdroj: http://www.cs.mfcr.czCelní správa České republiky
Generální ředitelství cel
Oddělení Informací pro veřejnost
Budějovická 7
Praha 4

V Ostravě dne 8. 2. 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY
Celní ředitelství Ostrava

Pěstitelské pálení není pro cizince


Česká celní správa je již více jako rok správcem spotřebních daní. Chceme veřejnost upozornit na základní pravidla pěstitelského pálení a tím předejít vzniku konfliktních situací a možných porušení ustanovení zákona č. 353/2003Sb., o spotřebních daních v platném znění (dále jen "zákon o SPD") a zákona č. 61/1997Sb., o lihu v platném znění (dále jen "zákon o lihu").
Pěstitelské pálení je v ČR zachováno jako tradiční výroba ovocných destilátů - jedná se o službu pro drobné pěstitele ovoce, kterým umožňuje zužitkovat úrodu ovoce. Proto je tato výroba zatížena ve smyslu ustanovení § 70 zákona o SPD výrazně nižší sazbou spotřební daně, částkou 133,-Kč za 1 l etanolu oproti běžné výrobě lihu, kdy je tato částka daně 265,-Kč za jeden litr. Pěstitelské pálení je považováno za výrobu lihu a při výrobě ovocných destilátů (pálenky) musí být dodrženy podmínky tohoto zákona a prováděcích vyhlášek Ministerstva financí č. 140/1997Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu v platném znění a vyhlášky Ministerstva zemědělství č.141/1997Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu v platném znění. Taková pěstitelská pálenice může být provozována pouze na základě povolení Ministerstva zemědělství za splněním určitých podmínek. Ty mimo jiné stanovují, jak má být vybaveno výrobní zařízení a provozovatel se musí zaregistrovat u příslušného celního úřadu, kterému také odvádí spotřební daň ve stanovené lhůtě. Pěstitelské pálení je určeno výhradně pro fyzické osoby a nelze je provádět pro právnické osoby. Produkty pěstitelského pálení jsou zásadně určeny pro osobní potřebu domácnosti pěstitele ovoce a je zakázáno je prodávat. Surovinou pro výrobu pálenky může být pouze ovoce nebo kvasy z tohoto ovoce, případně šťávy a odpady z jeho zpracování, nesmí obsahovat cizí cukernaté nebo jiné zkvasitelné příměsi, za ovoce se považuje i réva vinná resp. z ní vyrobené víno. To vše by mělo být vypěstování na vlastním pozemku nebo pozemku, který je oprávněný užívat z jiného právního důvodu na území České republiky. Pěstitel je povinen splnit podmínky týkající se vlastností dodávaných surovin a jejich původu a toto stvrzuje písemným prohlášením, které předkládá provozovateli pěstitelské pálenice Je stanoven i limit na množství pálenky, které je možno vyrobit za období běžného roku a to maximálně 30 litrů 100% etanolu pro jednu domácnost. Při překročení uvedeného limitu se zaplatí už vyšší sazba spotřební daně. Celní orgány jsou oprávněny při zjištění nezákonně vyrobených nebo nezdaněných lihovin rozhodnout o jejich zajištění (v případě jejich dopravy i dopravního prostředku) a následně rozhodnout o jejich propadnutí nebo zabrání. Jak z uvedeného vyplývá, v pěstitelských pálenicích na daňovém území České republiky není možno zpracovávat kvasy a ovoce pěstitelů z ostatních států EU či třetích zemí.

Karel Moškoř
tiskový mluvčí CŘ Ostrava
tel.: 596270348
fax: 596270399
mobil: 602507852
e-mail: k.moskor@cs.mfcr.cz